konkurs recytatorski logo

2 Konkurs Recytatorski STA

Ogłaszamy nabór do drugiego konkursu recytatorskiego STA. Regulamin i karte zgłoszenia znajdziecie niżej. Zapraszamy!!!

Organizator konkursu

Stowarzyszenie The Art os. Orła Białego numer 98/12, 61-251 Poznań NIP 782-225-35-91; REGON 302241603  Numer KRS 0000436245 nr konta: 34 1140 2017 0000 4502 1296 9276 studio@theart.com.pl telefon kontaktowy: 531000411

Cele konkursu:

 1. Artystyczna aktywizacja dzieci i młodzieży
 2. Przygotowanie dzieci i młodzieży do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym
 3. Popularyzacja poezji i prozy wśród młodzieży
 4. Promowanie zdolnych uczniów oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs Recytatorski skierowany jest do młodzieży w 4 kategoriach wiekowych:
 • szkoły podstawowe (klasy I-III),
 • szkoły podstawowe (IV-VI)
 • szkoły podstawowe (VII -VIII) i gimnazja
 • szkoły ponadgimnazjalne.
 1. Uczestnicy przygotowują prozę lub wiersz, którego recytacja będzie trwała maksymalnie trzy minuty
 2. Uczestnicy mogą wybrać teksty dowolnego autora

Etapy konkursu:

Etap I –Wewnętrzne eliminacje organizowane w każdej ze szkół, w których należy wyłonić  dwóch reprezentantów

Etap II –półfinał (21. maja 2018.) w siedzibie Studia Aktorskiego STA (ul. Ratajczaka 18). Jurorami w półfinale będą wykładowcy Studia

Etap III – Finał konkursu (28 maja 2018r.) odbędzie się na Trzeciej Scenie Teatru Nowego w Poznaniu. Uczestnicy będą oceniani przez jury wybrane przez organizatora konkursu.

 

OCENA

W ocenie recytatora brane będą pod uwagę:

– opanowanie pamięciowe utworu

– dobór utworu

– dykcja, poprawność wypowiedzi

– ogólny wyraz artystyczny, interpretacja

Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.

 

NAGRODY

 1. Na zwycięzców, wyłonionych na deskach Teatru Nowego, będą czekały atrakcyjne nagrody in darmowy warsztat aktorski dla 20 osób ze szkoły laureata oraz nagrody ufundowane przez Partnerów konkursu: m.in Teatr Nowy w Poznaniu, Teatr Polski w Poznaniu, Centrum Sztuki Dziecka.

 

 

ETAP TERMIN
Etap I –Mailowe zgłoszenie uczestnictwa w konkursie przez Szkołę            30 marca 2018
Etap I –Wewnętrzne eliminacje organizowane w każdej ze szkół, w których należy wyłonić  dwóch reprezentantów         Do 15. maja 2018
Etap II –półfinał w siedzibie Studia Aktorskiego STA (Ratajczaka 18) Jurorami w półfinale będą wykładowcy Studia           21maja 2018
Etap III – Finał konkursu odbędzie się na Trzeciej Scenie Teatru Nowego w Poznaniu.           28 maja 2018

Karta zgłoszenia KR STA 2018

Partnerami Studia Aktorskiego STA są: Teatr Nowy w Poznaniu, Teatr Polski w Poznaniu, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Teatr Miejski w Lesznie, Bilety24.pl, Drukarnia B3.