IMG_4447

3 konkurs recytatorski w STA!!!

Konkurs monologu filmowego w kinie anglojęzycznym i piosenki anglojęzycznej -czerwiec 2019

 

Młodzi Aktorzy!

 

Studio Aktorskie STA po raz trzeci ogłasza nabór do konkursu recytatorskiego STA.

 

Tym razem tematem przewodnim będzie monolog filmowy i piosenka filmowa w kinie anglojęzycznym.

Ze względu na głównego sponsora Konkursu oraz jednego z jego jurorów w tegorocznej edycji

Konkursu Studia STA, konkurs zostanie przeprowadzony w języku angielskim, który jest oryginalnym

językiem proponowanych przez nas utworów.

Uczniowie mogą wybrać monologi, piosenki spoza propozycji podanych niżej. W takim wypadku

prosimy o dostarczenie kopii wybranego fragmentu.

PATRONI

partnerzy konkursu

 

Nagrody

 

Miejsca pierwsze zostaną nagrodzone dwutygodniowym pobytem na kursie językowym
w Irlandii w Northwest Academy w Derry.

 

Pozostali laureaci zostaną nagrodzeni:

– kursami aktorskimi w Studiu STA,

– udziałem w warsztatach letnich w STA, oraz warsztatami z kształcenia głosu i śpiewu

w Studiu Art Of Voice Studio.

 

Inni  laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez partnerów STA.

 

 

Przesłuchania

 

Przesłuchania odbędą się w dniach 10–13 czerwca 2019 w godzinach od 10:00 do 19:00
w Studiu Aktorskim STA przy ulicy Ratajczaka 18 w Poznaniu.

 

Finał Konkursu odbędzie się na scenie Teatru Nowego w Poznaniu dnia 15 czerwca o godz 9:00.

 

Przykładowe monologi i piosenki

Monologi filmowe   Songs from the USA

Songs from the UK    Songs from the rest of the world

 

Regulamin Konkursu

Monologu Filmowego W Kinie Anglojęzycznym

I Piosenki Anglojęzycznej – czerwiec 2019 | STA 2019

 

Organizator konkursu

Stowarzyszenie The Art os.Orła Białego numer 98/12, 61-251 Poznań NIP 782-225-35-91;
REGON 302241603; Numer KRS 0000436245; nr konta: 34 1140 2017 0000 4502 1296 9276; studio@theart.com.pl; telefon kontaktowy: 791-075-495.

 

Cele konkursu:

 1. Artystyczna aktywizacja dzieci i młodzieży.
 2. Przygotowanie dzieci i młodzieży do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 3. Popularyzacja poezii, prozy i piosenki wśród młodzieży.
 4. Promowanie zdolnych uczniów oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich i muzycznych.

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs Recytatorski skierowany jest do młodzieży w 2 kategoriach wiekowych:
 • Szkoły podstawowe (VI-VIII)
 • Licea (I-IV)
 1. Uczestnicy przygotowują monolog którego prezentacja nie będzie przekraczała trzech minut.
 2. Uczestnicy mogą wybrać fragmenty monologów lub piosenkę z zestawienia lub inne z dowolnego filmu.

 

Etapy konkursu:

Etap I –Wewnętrzne eliminacje organizowane w każdej ze szkół, w których należy wyłonić
do dwóch reprezentantów.

Etap II –półfinał (10-13czerwca  2019 r.) w siedzibie Studia Aktorskiego STA (ul. Ratajczaka 18).
Jurorami w półfinale będą wykładowcy Studia oraz juror z Irlandii.

Etap III – Finał konkursu (15 czerwca 2019 r.) odbędzie się na Trzeciej Scenie Teatru Nowego w Poznaniu. Uczestnicy będą oceniani przez jury wybrane przez organizatora konkursu.

 

OCENA

Przy ocenie recytatora brane będą pod uwagę:

– opanowanie pamięciowe utworu,

– dobór utworu

 • dykcja, poprawność wypowiedzi,
 • słuch muzyczny , interpretacje i wykonanie utworów muzycznych,

– ogólny wyraz artystyczny, interpretacja.

Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.

NAGRODY

Na zwycięzców, wyłonionych na deskach Teatru Nowego, będą czekały atrakcyjne nagrody:

Dwutygodniowe kursy w szkole językowej Northwest Academy w Derry w Irlandii, darmowe warsztaty aktorskie oraz nagrody ufundowane przez Partnerów konkursu: m.in Teatr Nowy w Poznaniu, Teatr Polski w Poznaniu, Centrum Sztuki Dziecka.

 

ETAPY TERMIN
Etap I – Wewnętrzne eliminacje organizowane w każdej ze szkół, w których należy wyłonić dwóch reprezentantów, po ich wyłonieniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego z danymi reprezentantów. do 4 czerwca 2019
Etap II – półfinał w siedzibie Studia Aktorskiego STA (Ratajczaka 18). Jurorami
w półfinale będą wykładowcy Studia
do 13 czerwca 2019
Etap III – Finał konkursu odbędzie się na Trzeciej Scenie Teatru Nowego
w Poznaniu.
15 czerwca 2019

 

Kartę zgłoszenia można znaleźć na stronie http://studiosta.pl/studio-aktorskie/

Karta zgłoszenia KR STA 2018

Partnerami Studia Aktorskiego STA są: Teatr Nowy w Poznaniu, Teatr Polski w Poznaniu,
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Teatr Miejski w Lesznie, Bilety24.pl, Drukarnia B3.