10456042_716841041715100_8879477109559875644_n

Kurs reżyserii

STA reżyseria

    Grupą docelową tego kursu są osoby, które prowadzą lub chcą założyć swoje grupy teatralne, osoby startujące na wyższe uczelnie artystyczne, instruktorzy potrzebujący dodatkowej edukacji w tym zakresie oraz nauczyciele, którzy prowadzą przyszkolne koła teatralno-aktorskie.

Istotą przedsięwzięcia jest możliwie najszersze zrozumienie kompetencji reżysera. Przede wszystkim chcemy umożliwić wprowadzenie w praktykę zawodu reżysera i dlatego w programie uwzględniamy stosunkowo niewielką ilość zajęć teoretycznych. Studenci zdobędą umiejętności, które w przyszłości pomogą wprowadzić pomysły scenopisarskie by wykorzystać je na materii filmu lub spektaklu. Kurs taki polega na przekazaniu podstaw, których istotą jest budowanie własnej kreatywnej bazy.

Stadenci zapoznają się z najważniejszymi podstawami:

  • Warsztat aktorski
  • Wykład z psychologii, treningu asertywności, pracy w grupie, pedagogiki
  • Wykłady z historii teatru
  • Warsztaty oświetleniowe, kompozycja obrazu i światła
  • Warsztaty promocji, pozyskiwania środków i organizacji wydarzenia artystycznego
  • Warsztat ze scenografem i kompozytorem
  • Warsztat z choreografem, reżyserem ruchu

Konieczne jest, by przed przystąpieniem do samodzielnej pracy student zapoznał się
z systemem pracy aktora. Korzystając ze struktury studia zajęcia te, będą prowadzone we współpracy z słuchaczami Studia Aktorskiego. Bardzo istotnym elementem będzie również zmierzenie się uczestników kursu reżyserskiego z zadaniem stworzenia etiudy scenicznej.

Elementarne pojęcia związane z psychologią stanowią podstawy reżysera jako twórcy, dlatego też w ramach zajęć studenci spotkają się z treningiem asertywności, modelami liderowania,  elementami treningu interpersonalnego. To wiedza niezbędna przy pracy z grupą ludzi.

Studenci co dwa miesiące będą pod opieką innego reżysera. Dzięki takiemu systemowi poznają najszersze spojrzenie na tę profesję.

Praca studentów to spotkania z osobami, które spektakl współtworzą. Każdorazowo uczestnicy przechodzą przez współpracę z kolejnymi twórcami. Na scenie widz ogląda wizję konkretnego reżysera, jednak ten swoje dzieło opiera na pracy z rzemieślnikami innych dziedzin: scenografem lub kompozytorem. To od nich również czerpie inspirację. Dzięki takiej interdyscyplinarności spektakl jest dziełem grupy osób. Istotą zajęć ze scenografem będzie próba wymyślenia przestrzeni scenicznej dla omawianego tekstu, prezentacja różnych stylistyk i szukanie nastrojów i znaczeń, które takie lub inne rozwiązanie przestrzenne może nieść. Kompozytor pomoże przy pracy nad oprawą muzyczną i poznania różnych jej funkcji, a także sposobów rozumienia dźwięku w teatrze. Ze względu na obecność multimediów we współczesnym teatrze w każdym bloku tematycznym znajdzie się też warsztat poświęcony pracy z kamerą, różnym sposobom wykorzystania filmu w teatrze, świadomości kształtowania obrazu i światła.

Ostatnim etapem pracy w studiu reżyserii będzie samodzielne przygotowanie pokazu teatralnego – sceny lub  krótkiego spektaklu. Na to przeznaczone będą ostatnie miesiące zajęć. Studenci będą mogli korzystać z konsultacji aktorów i reżyserów podczas przygotowywania swojego pokazu.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

Plan kursu przewiduje 24 godziny zajęć teoretycznych w miesiącu w systemie weekendowym co dwa tygodnie. W weekendy pomiędzy zajęciami teoretycznymi „stadenci” reżyserii pracują z aktorami nad swoimi spektaklami/scenami.

Kurs kończy się pokazem pracy na profesjonalnej scenie z udziałem publiczności.

Każdy słuchacz kursu reżyserii ma nieograniczony dostęp do sal prób w studiu, poza godzinami zajęć, jak również uczestniczyć w wybranych zajęciach kursu aktorskiego.

 

Koszt : 500 zł/m-c. 

październik-czerwiec.

Zapisz się