Studio STA

Kurs zaoczny

Kurs zaoczny jest dedykowany osobom, które nie mają tyle czasu, by co tydzień spotykać się na zajęciach.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty (13:00 – 22:00) i niedziele (11:00 – 20:00)

W miesiącu zrealizujemy 32 godziny zajęć.

Terminy zajęć i szczegółowy harmonogram podajemy z miesięcznym wyprzedzeniem.

Kurs trwa od września do czerwca.

Koszt to 400 zł. za miesiąc. Za cały rok z góry opłata wynosi 3800 zł.

Wpisowe wynosi 150 zł.

Kurs trwa 10 miesięcy.

Ponadto: Dostęp do biblioteki STA, możliwość noclegu, pokaz pracy na Scenie STA, dodatkowe warsztaty z uznanymi artystami z całej Polski.

Podczas kursu odbywać się będą następujące zajęcia:
Proza, wiersz, elementarne zadania aktorskie, sceny, emisja głosu, dykcja, ruch, piosenka aktorska, historia teatru, rytmika.

Kursu nie zaliczamy do stażu wymaganego przy egzaminie eksternistycznym ZASP.