IMG_1211web

Kurs 16-

 

To propozycja Stowarzyszenia The Art, tym razem skierowana do grupy wiekowej poniżej 16 roku życia, a więc do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej.

Zajęcia trwają od września do połowy czerwca.

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ : od września 2022 r. do czerwca 2023 r.

 

KOSZT

200 zł miesięcznie.

 

PROGRAM ZAJĘĆ

Program zajęć teatralnych, został napisany przez aktorkę i pedagoga przeznaczony jest dla osób zarówno uzdolnionych artystycznie (aktorsko, wokalnie, plastycznie) jak i dla tych, którzy nie wierzą we własne możliwości lub z różnych powodów wstydzą się wystąpień na forum (choćby klasowym). Celem projektu jest rozwijanie artystycznych zdolności, ale też predyspozycji osobowościowych, wrażliwości i poczucia piękna w obcowaniu z literaturą, sztuką, muzyką oraz tańcem. Pobudzenie (umiejętności) twórczego myślenia poprzez inspirowanie do działań obszarze sztuki, plastyki muzyki i ruchu pozwoli młodym uczestnikom na wyzwolenie wyobraźni i zachęci ich do wewnętrznego rozwoju.
Zgodnie z założeniami programu zajęcia w Studiu aktorskim16- zostaną podzielone na 5 przedmiotów, które poszerzą wiedzę z dziedziny kultury i sztuki, pobudzą do aktywności muzyczno – ruchowej oraz pomogą w przełamywaniu nieśmiałości, wstydu i zahamowań wobec grupy.
Te przedmioty to:
praca nad spektaklem,
plastyka teatralna,
piosenka z elementami emisji,
taniec i ruch,
emisja głosu i nauka poprawnej wymowy.

prowadzone przez doświadczonych aktorów i pedagogów.

 

Zakładamy także współpracę z Centrum Sztuki Dziecka, Teatrem Animacji i Teatrem Nowym w Poznaniu, aby poszerzyć nasza ofertę o warsztaty i spotkania z twórcami teatrów dla dzieci i młodzieży. Całość nauki i zabawy zwieńczy pokaz w formie przygotowanego przez uczestników przedstawienia teatralnego.
Zajęcia będą odbywać się w grupach maksymalnie 15 osobowych, podzielonych na

pięć przedziałów wiekowych – 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16. 

KIEDY?

Spotkania odbywać się będą w soboty w godzinach 10:00 – 13:00.