przypinki-sta

Kurs weekendowy

W STA STUDENT JEST PRZEDE WSZYSTKIM ARTYSTĄ

Studio Aktorskie STA

oferuje kurs kształcenia teatralnego  dla kandydatów do szkół teatralnych, miłośników sztuki scenicznej i osób szukających sposobu podniesienia kompetencji w zakresie pracy teatralnej.

 

Kurs odbywa się w systemie cyklicznych zajęć weekendowych (piątek,sobota,niedziela i poniedziałek).

Program zakłada realizację zagadnień z zakresów:

 • praca z tekstem (proza i wiersz)
 • techniki aktorskiej analizy tekstu
 • elementarne zadania aktorskie m.in w planie teatru fizycznego, plastycznego, i dramatycznego
 • improwizacja
 • sceny współczesne
 • realizacja filmowych etiud
 • propedeutyka reżyserii
 • performatyka/performance
 • trening aktorski
 • piosenka aktorska
 • dykcja
 • emisja głosu
 • film (praca nad filmem pełnometrażowym z premierą kinową)
 • gimnastyka
 • rytmika i kształcenie słuchu
 • ruch i taniec
 • wykłady z historii teatru i sztuki
 • techniki sceniczne m.in charakteryzacja, akustyka, oświetlenie sceny, projektowanie kostiumów
 • produkcja widowiska

 

Realizacja programu odbywa się w trybie podstawowym i zaawansowanym, razem 80 godzin praktyki teatralnej w miesiącu. Dodatkowo program jest uzupełniany przez zajęcia dodatkowe: warsztaty, spotkania, wykłady, projekcje. Trzyletni kurs nauczania kończą spektakle dyplomowe wystawiane na Scenie STA oraz gościnnie na Scenie Teatru Nowego w Poznaniu.

Kadrę STA tworzą praktycy teatru: dyplomowani, czyni zawodowo aktorzy  m.in Teatrów Polskiego, Nowego, Animacji i Muzycznego w Poznaniu, pedagodzy teatralni, uznani artyści. Silne osobowości z indywidualnym podejściem do pracy teatralnej we współpracy w STA kreują jeden – charyzmatyczny i ambitny styl nowoczesnego kształcenia teatralnego.

Od początku istnienia STA ponad 60 osób dostało się do państwowych szkół aktorskich. 

Program STA został zaprojektowany dla osób chcących zdobyć praktykę teatralną w szerokim zakresie: od przygotowania do egzaminów na wydziały aktorskie, aż po prowadzenie samodzielnej działalności produkcyjnej widowisk.

Świadomi zmieniających się mechanizmów i struktur zatrudnienia w kulturze oraz znaczenia artystycznych działań offowych, poszerzamy program nauczania o kompleksową wiedzę przygotowującą studenta STA do podejmowania samodzielnych inicjatyw teatralnych. Służy temu wprowadzony nowy blok zajęć i tematów: Reżyseria teatralna, Produkcja widowiska, Pedagogika teatru, Animacja kultury, Prawo autorskie.

Tak zaprojektowany program ma służyć rozwojowi młodej niezależnej sztuki teatru.
W STA student jest przede wszystkim artystą, a jego wyobraźni służy infrastruktura studia, dlatego każda inicjatywa realizacji autorskich projektów dostanie pełną pomoc prawną i księgową stowarzyszenia, salę prób, promocję i możliwość zrealizowania własnej premiery na scenie STA.

 

 

W STA :

 • Przygotowanie do egzaminów wstępnych do państwowych szkół aktorskich i egzaminu eksternistycznego ZASP .
 • Przygotowanie do prowadzenie samodzielnej działalności produkcyjnej widowisk.
 • Profil nauczania wzorowany na amerykańskich i rosyjskich szkołach aktorskich.
 • Autorski program studiów z opcją personalizacji toku nauczania
 • Warsztaty z wybitnymi artystami z Polski i zagranicy.
 • Profesjonalna kadra (m.in aktorzy Teatrów Nowego i Polskiego w Poznaniu)
 • Dyplomy i pokazy studentów prezentowane na scenie STA.
 • Szeroka oferta działań zawodowych m.in: czytania współczesnych dramatów dla dzieci i młodzieży dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, projekty teatralne/ filmowe/ reklamowe, współpraca z firmami producenckimi.
 • Pomoc studentom spoza Poznania: noclegi, sposoby odpracowywania czesnego, zarobkowanie.
 • Dostępność sal poza godzinami zajęć dla oddolnych studenckich inicjatyw artystycznych.
 • Biblioteka i dostęp do zbiorów tekstów teatralnych.
 • Możliwość prezentacji przed szeroką widownią.

ZAPISZ SIĘ!

Warunki przyjęcia:

Czesne: 600 zł/mc. przy umowie na rok.

            Wpisowe wynosi 250 zł.

Wpłata wpisowego  jest warunkiem przystąpienia do zajęć.

Przy wpłacie za cały rok z góry opłata wynosi 5800 zł. za pełny kurs.

Zobacz  nasze galerie na facebook’u.

https://www.facebook.com/studiosta1/photos

 

Reportaże o Studiu Aktorskim STA

Tak zaczynaliśmy:

 

A tak jest teraz…

Więcej informacji na FB: studiosta1