Paulina Skorupska

Paulina Skorupska

Historia Teatru

Paulina Skorupska – teatrolożka, kulturoznawczyni, kuratorka projektów społeczno-artystycznych, dramaturżka.
Ukończyła wiedzę o teatrze oraz kulturoznawstwo (UAM), a także studia podyplomowe z psychologii społecznej (SWPS). Studiuje psychologię na Uniwersytecie SWPS. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015).
W latach 2008-2015 była związana z Teatrem Ósmego Dnia, gdzie realizowała działania społeczno-teatralne oraz współtworzyła scenariusze przedstawień dokumentalnych. Od 2016 r. jest konsultantką programową Teatru Polskiego w Poznaniu.
W latach 2013-2019 w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów UAM prowadziła zajęcia na kierunku wiedza o teatrze z zakresu pracy nad scenariuszem, teatru społeczności lokalnych, programowania projektów kuratorskich, historii teatru i site-specific art. W latach 2017-2020 była członkinią zespołu projektu badawczego „Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku”, realizowanego dzięki grantowi z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Zajmuje się również działalnością twórczą z udziałem osób z niepełnosprawnościami: w latach 2014-2019 wspólnie z Agatą Podemską realizowała projekt „Performanse wspólne” adresowany do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, od 2016 r. jako kuratorka współpracuje z wielkopolskim Projektem „5 zmysłów”, od 2018 r. wraz z Zuzanną Głowacką prowadzi pracownię twórczą „Chcemy całego życia!”. Jest redaktorką i współautorką publikacji Atlas dla kultury. Jak udostępniać kulturę osobom z niepełnosprawnościami? (2019).
Fot. Szymon Kawecki