Trawkowska Kornelia

Kornelia Trawkowska

Dykcja i impostacja głosu.