Główny kurs aktorski (sobota i niedziela)

Kurs odbywa się w systemie cyklicznych, cotygodniowych zajęć weekendowych
(sobota, niedziela).

Program zakłada realizację zagadnień z zakresów:

 • praca z tekstem (proza i wiersz)
 • techniki aktorskiej analizy tekstu
 • elementarne zadania aktorskie m.in w planie teatru fizycznego, plastycznego, i dramatycznego
 • improwizacja
 • sceny współczesne
 • realizacja filmowych etiud
 • performatyka/performance
 • piosenka aktorska
 • dykcja
 • emisja głosu
 • gimnastyka
 • rytmika i kształcenie słuchu
 • ruch i taniec
 • wykłady z historii teatru i sztuki
 • techniki sceniczne m.in charakteryzacja,
 • akustyka, oświetlenie sceny, projektowanie kostiumów
 • produkcja widowiska

Realizacja programu odbywa się w trybie podstawowym i zaawansowanym, razem 64 godziny praktyki teatralnej w miesiącu. Dodatkowo program jest uzupełniany przez zajęcia dodatkowe: warsztaty, spotkania, wykłady, projekcje. Trzyletni kurs nauczania kończą spektakle dyplomowe wystawiane na Scenie STA oraz gościnnie na Scenie Teatru Nowego w Poznaniu.
Kadrę STA tworzą praktycy teatru: dyplomowani, czyni zawodowo aktorzy m.in Teatrów Polskiego, Nowego, Animacji i Muzycznego w Poznaniu, pedagodzy teatralni, uznani artyści. Silne osobowości z indywidualnym podejściem do pracy teatralnej we współpracy w STA kreują jeden – charyzmatyczny i ambitny styl nowoczesnego kształcenia teatralnego.
Od początku istnienia STA ponad 60 osób dostało się do państwowych szkół aktorskich.

Przygotowanie do egzaminów wstępnych do państwowych szkół aktorskich i egzaminu eksternistycznego ZASP .

 • Przygotowanie do prowadzenie samodzielnej działalności produkcyjnej widowisk.
 • Profil nauczania wzorowany na amerykańskich i rosyjskich szkołach aktorskich.
 • Autorski program studiów z opcją personalizacji toku nauczania
 • Warsztaty z wybitnymi artystami z Polski i zagranicy.
 • Profesjonalna kadra
 • Dyplomy i pokazy studentów prezentowane na scenie STA.
 • Szeroka oferta działań zawodowych m.in: czytania współczesnych dramatów dla dzieci i młodzieży dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, projekty teatralne/ filmowe/ reklamowe, współpraca z firmami producenckimi.
 • Pomoc studentom spoza Poznania: noclegi, sposoby odpracowywania czesnego, zarobkowanie.
 • Dostępność sal poza godzinami zajęć dla oddolnych studenckich inicjatyw artystycznych.
 • Biblioteka i dostęp do zbiorów tekstów teatralnych.
 • Możliwość prezentacji przed szeroką widownią.

Warunki przyjęcia:

 • Czesne: 750 zł/mc.
 • Wpisowe wynosi 300 zł.
 • Wpłata wpisowego jest warunkiem przystąpienia do zajęć.
 • Przy wpłacie za cały rok z góry opłata wynosi 6800 zł. za pełny kurs.